مرکز تحقیقات بتن (متب)

تاریخچه فروش میکروسیلیکا در ایران

تاریخ خبر : ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
تاریخچه فروش میکروسیلیکا در ایران

تاریخچه فروش میکروسیلیکا (سیلیکا فیوم ) و ژل میکروسیلیس (سیلیکاژل) توسط وندشیمی در ایران

 بانک صنعت و معدن در سال ۱۳۶۷ قرارداد ساخت کارخانه فروآلیاژ ایران در شهرستان ازنا – الیگودرز را با شرکتELKM material نروژ منعقد نمود. قصد از این قراردادتولید(فروسیلیس) یا سنگ آهن جهت مصرف در صنعت فولاد کشور بود . کارخانه از سال اسفند-۱۳۷۲ به بهره برداری رسید . پودر میکروسیلیکا یا سیلیکا فیوم ، غبار یا دوده خارج شده از کوره است که از طریق سیستم خنک کننده و فیلتر کردن پودر حاصل در سیلوها ذخیره میشود.

شرکت وندشیمی ساختمان از سال ۶۹ تا سال۱۳۷۵ بعنوان نماینده شرکت سیکا سوئیس با ورود مواد ساخته شده و سپس از سال ۱۳۷۲ با مجوز تولید اقدام به تولید پاره ای از محصولات با مواد اولیه سیکا سوئیس نمود ، در این سالها شاهد ورود پودر میکروسیلیکا توسط تجار ایرانی برای پروژه هایی نظیر سد کارون ۳ (سرریز ) اسکله بندر عباس از شرکت ELKM بودیم .

....همینطور شرکت سیکا سوئیس نیز میکروسیلیکا مصرفی خود را از ELKM  تهیه و همراه فوق روان کننده به شرکت ها توصیه می نمود .

اشتراک در تلگرام

امتیاز: بد خوب