مرکز تحقیقات بتن (متب)

۱۳۹۶/۰۶/۰۴
تاریخچه فروش میکروسیلیکا در ایران
تاریخچه فروش میکروسیلیکا (سیلیکا فیوم ) و ژل میکروسیلیس (سیلیکاژل) توسط وندشیمی در ایران  بانک صنعت و معدن در سال ۱۳۶۷ قرارداد ساخت کارخانه فروآلیاژ ایران در...
تاریخچه فروش میکروسیلیکا در ایران
۱۳۹۶/۰۶/۰۴
ضرورت هدایت بازار مسکن به سوی خریداران مصرفی
ضرورت هدایت بازار مسکن به سوی خریداران مصرفی   مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن ، گفت: بازگرداندن و تقویت توان خرید متقاضیان مصرفی مسکن می‌تواند از...
ضرورت هدایت بازار مسکن به سوی خریداران مصرفی
۱۳۹۶/۰۶/۰۴
آزادراه جنوبی تهران به پیشرفت ۳۰ درصدی رسید
معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد آزادراه جنوبی تهران به پیشرفت ۳۰ درصدی رسید مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل از احتمال بهره‌برداری زودتر از...
آزادراه جنوبی تهران به پیشرفت ۳۰ درصدی رسید
۱۳۹۶/۰۶/۰۴
روش کنونی نوسازی بافت فرسوده کارایی ندارد
روش کنونی نوسازی بافت فرسوده کارایی ندارد عضو انجمن انبوه سازان با تاکید بر این‌که روش کنونی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران برای نوسازی بافت‌های فرسوده...
روش کنونی نوسازی بافت فرسوده کارایی ندارد