مرکز تحقیقات بتن (متب)

۱۳۹۶/۰۷/۱۱
خبر تست خبر تست خبر تست خبر تست خبر تست خبر تست خبر تست خبر تست
test
خبر تست خبر تست خبر تست خبر تست خبر تست خبر تست خبر تست خبر تست
۱۳۹۶/۰۶/۰۴
تاریخچه فروش میکروسیلیکا در ایران
تاریخچه فروش میکروسیلیکا (سیلیکا فیوم ) و ژل میکروسیلیس (سیلیکاژل) توسط وندشیمی در ایران  بانک صنعت و معدن در سال ۱۳۶۷ قرارداد ساخت کارخانه فروآلیاژ ایران در...
تاریخچه فروش میکروسیلیکا در ایران
۱۳۹۶/۰۶/۰۴
ضرورت هدایت بازار مسکن به سوی خریداران مصرفی
ضرورت هدایت بازار مسکن به سوی خریداران مصرفی   مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن ، گفت: بازگرداندن و تقویت توان خرید متقاضیان مصرفی مسکن می‌تواند از...
ضرورت هدایت بازار مسکن به سوی خریداران مصرفی
۱۳۹۶/۰۶/۰۴
آزادراه جنوبی تهران به پیشرفت ۳۰ درصدی رسید
معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد آزادراه جنوبی تهران به پیشرفت ۳۰ درصدی رسید مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل از احتمال بهره‌برداری زودتر از...
آزادراه جنوبی تهران به پیشرفت ۳۰ درصدی رسید
۱۳۹۶/۰۶/۰۴
روش کنونی نوسازی بافت فرسوده کارایی ندارد
روش کنونی نوسازی بافت فرسوده کارایی ندارد عضو انجمن انبوه سازان با تاکید بر این‌که روش کنونی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران برای نوسازی بافت‌های فرسوده...
روش کنونی نوسازی بافت فرسوده کارایی ندارد