مرکز تحقیقات بتن (متب)

دبیرخانه ایزو ISO TC 71 نوع مطلب: مقالات
دبیر خانه کمیته فنی متناظر بتن و سازه های بتنی ISIRI-ISO/TC71 انتخاب مرکز به عنوان...