مرکز تحقیقات بتن (متب)

موسسه بتن آمریکا(ACI)-شاخه ایران نوع مطلب: مقالات
موسسه بتن آمریکا (ACI) – شاخه ايران قبل از  پيروزي انقلاب اسلامي از جانب موسسه ACI...
اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات بتن(متب) نوع مطلب: مقالات
دکتر مجتبی احمدوند مهندس مصطفی احمدوند دکتر کاوه آهنگری دكتر عباس اكبرپور...
تدوین استاندارد های ملی نوع مطلب: مقالات
دبیر خانه کمیته فنی متناظر بتن و سازه های بتنی ISIRI-ISO/TC71 انتخاب مرکز به عنوان...